fbpx

Politica de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L., prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin intermediul site-ul nostru web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugăm sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem noi și cum ne puteți contacta
MOTORA HAIR TRANSPLANT este denumirea societatii MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul în mun. Cluj-Napoca, str. B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 42, ap. 2, jud. Cluj, CUI 39144990 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/1264/2018 (în continuare “MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L.”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci
când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L. cu protecția datelor la adresa de e-mail gdpr@drmotora.ro sau prin poștă sau curier la adresa mun. Cluj- Napoca, str. B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 42, ap. 2, jud. Cluj – cu mentiunea: în atenția
Responsabilului MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L. cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.
În temeiul art. 9 din Regulamentul general privind protecția datelor, colectăm și prelucrăm date considerate de Regulament ca fiind date cu caracter sensibil, cu privire la propria persoană sau terțe persoane, date pe care le-ați dezvăluit în mod direct către MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L, cum ar fi date medicale sau referitoare la starea de sănătate.

Consimțământ persoană vizata
Colectăm de la dvs. următoarele tipuri de date:
Date medicale, cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; analize şi alte servicii pe care le accesaţi; rezultatele analizelor pe care le-ați efectuat; tratamentul pe care-l urmați și pe care vi-l recomandăm; alte recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.
Date de identificare: nume și prenume, codul numeric personal si data nasterii
Date de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email.
Date referitoare la plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații și cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală ca dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane şi le vom acorda şi lor protecţia necesară. Vom respecta însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
– în scopul încheierii și executării Contractului de acordare a serviciilor medicale, sens în care vom analiza datele medicale comunicate,
– în scopul îndeplinirii unei obligații legale – datele dv. pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ce de exemplu in cazul raportărilor cu autoritățile competente in domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile, obligaţiilor noastre de arhivare etc.
Încercăm să limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate. 
NU utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.
NU luăm niciodată decizii automate cu privire la persoanele vizate sau datele acestora.

NU prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat Terții cu care colaborăm și cărora le trimitem informațiile obținute de la dvs., asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L (medici, doctori, specialiști);
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Drepturile dvs. cu privire la datele prelucrate de către MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L.

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ți furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Reamintim faptul ca puteți contacta in orice moment Responsabilul MOTORA HAIR TRANSPLANT cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
– prin e-mail la adresa: gdpr@drmotora.ro sau
– prin poștă sau curier la adresa: Cluj-Napoca, str. B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 42, ap. 2, jud. Cluj – cu mențiunea în atenția Responsabilului MOTORA HAIR TRANSPLANT S.R.L. cu protecția datelor.

Consultație gratuităChange Language:

Otoplastie

Serviciul disponibil în curând. Pentru informații, vă rugăm, sunați la clinică.

Consultație gratuită